| 
View
 

Aktiv og passiv (eng)

Page history last edited by Roger Jan Støyva 2 years, 9 months ago

Vi kan seie Tom broke the window [AKTIV],

men Tom vil føretrekkje å seie

The window was broken [PASSIV].


I ei PASSIV-setning er det mest fokus

på sjølve handlinga,

medan den som utførte handlinga

er mindre viktig (eller ikkje nemnd).


Ved å bruke ei PASSIV-setning unngår Tom å nemne

at det var han som knuste ruta.


Viss vi likevel vil ta med kven som utførte handlinga,

kan vi legge til "by ...":

 The window was broken by Tom.

 

Passiv blir ofte brukt av byråkratar og politikarar,

spesielt når dei tek upopulære avgjerder:

The taxes were raised.

There will be established a new toll station on the main road.

 

 

Reglar på norsk, og øvingar

 

Rules, examples and exercises --- Passive Voice Exercise 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video exercise - turn active sentences into passive:

 

 

 

 

FOREDRAG PÅ NTNU (LÆRARINFO):

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCES

 

Cookie example: https://aumesl.wordpress.com/2013/02/21/active-and-passive-voice/

 

Alzheimer example and list of tense forms:

http://www.berean9-10english.com/passive-vs-active-voice.html

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.